Tapu takyidat belgesi nedir? Tapu takyidat belgesi çıkarma ücreti ne kadar?

Gayrimenkul sahibi olan kişiler tapu takyidat belgesinin genel tanımını ve detaylarının ne olduğunu merak ediyor. Peki, Tapu takyidat belgesi nedir? Tapu takyidat belgesi nereden alınır? 

Gayrimenkul işlemlerinde isminin en fazla geçtiği ama çoğu kişinin bilmediği bir kavram olan takyidat kavramı hak sahipleri tarafından merak ediliyor.

Gayrimenkul sahibi olan kişiler tapu takyidat belgesinin genel tanımını ve detaylarının ne olduğunu merak ediyor. Peki, Tapu takyidat belgesi nedir? Tapu takyidat belgesi nereden alınır? İşte detaylar…

TAKYİDAT TAPU BELGESİ NEDİR?

Taşınmaz mülkünüze ait tapu belgesinde: şerh, ipotek, haciz, intifa hakkı vb. ayrıntıları gösteren tapu kaydına Takyidat belgesi denir. Yani bir nevi tapunun ayrıntısını gösteren bir belge çeşididir. 

Mevcut olan yapıların üzerinde şerh, haciz, intifa hakkı, ipotek, irtifak hakkı, vefa hakları, şufa hakkı, serbest dereceden istifade hakları bulunabiliyor. Bunları gösterebilen ya da bunların olmadığını tespit eden belgeye de Takyidat belgesi deniliyor. Takyidat belgesi alabilmek için ise belli bir harç ödemesinin yapılması gerekiyor. 

TAPU TAKYİDAT BELGESİ NEDEN NASIL ALINIYOR?

Takyidat belgesi alabilmek için ise belli bir harç ödemesinin yapılması gerekiyor. İlçe Belediyesi veya Tapu Müdürlüğüne yapılan müracaatlarda ayrıntılı tapu kayıt belgesi alınır.

Tapu Kaydı örneği alınması; Web tapudan başvuru yapılarak tapu müdürlüğüne gitmeden talebin karşılanması mümkündür.

TAPU TAKYİDAT BELGESİ ÜCRETİ

2023 yılı için; Harçlar Kanunu 4 sayılı Tarifenin 17. maddesi hükmü “İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin her bir sayfasından (Fotokopiler dahil) 46,10 Türk Lirası tapu harcı ile 6083 sayılı Kanuna ekli I sayılı tarife uyarınca ” Tescilsiz edinim halleri dâhil malik ve kütükte kayıtlı hak sahipleri hariç olmak üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1020 nci maddesi gereğince “ilgisini inanılır kılan” kişilere verilen bilgi ve belge karşılığı taşınmaz başına maktu olarak 107,00 Türk Lirası Döner sermaye ücreti alınır. Malik ve kütükte kayıtlı hak sahibinin alacağı kayıttan döner sermaye hizmet bedeli alınmamaktadır. Harç için böyle bir ayrım bulunmamaktadır.