Konut Satışı İle Verilen Türk Vatandaşlığı Uygulamasına Arsa da Dahil Edildi!

Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan sayısında Türk Vatandaşlığı kanununda yeni bir değişikliğe gidildi.

Konut Satışı İle Vatandaşlığa Arsa Dahil Edildi

Yabancıya konut satışı ile Türk Vatandaşlığı verilmesi uygulamasında yeni bir aşamaya geçildi. Konuta erişimin oldukça güçleştiği son yıllarda yabancıya konut satışına gelen tepkiler ve ve yabancı için cazibesini yitiren konut sektörüne yeni bir can suyu getirildi.

Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan sayısında Türk Vatandaşlığı uygulamasına arsanın da dahil edildiği görüldü. Kararda şu sözlere yer verildi;

TURK VATANDASLIGI KANUNUNUN UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELIKTE DEĞiŞiKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 a- 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakan Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. Maddesinin ikinci fikrasinin (b) bendinde yer alan “döviz tutarındaki taşınmaz kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan
arsa vasıflı taşınmazı” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231212-31.pdf