Abonelik İşlemleri

Elektrik (ckboğaziçi) Abonelik İşlemleri

Kimler Abonelik Başvurusu Yapabilir?

Mesken için

 • Mülk sahibi veya vekili,
 • Mülk kiraya verilmiş ise kiracı veya vekili

İşyeri için

 • İmza sirkülerinde yer alan işletme sahibi / sahipleri
 • Yetkili veya vekil (elektrik aboneliği için vekaletname veya yetki belgesi olması koşuluyla)

Nereden Başvurabilirim?

Başvurunuzu dijital kanallar üzerinden yapmak isterseniz; Online İşlem Merkezi veya mobil uygulamaları kullanabilirsiniz.

Online İşlem Merkezi üzerinden aboneliğinizi hızlıca yapmak için https://websube.ckbogazici.com.tr/ tıklayabilir, mobil uygulamaları (iOS – Androidhttps://play.google.com/store/apps/details?id=tr.com.ckbogazici linklerinden indirebilirsiniz.

Müşteri Hizmet Merkezlerine (MÜHİM) giderek başvuru yapmak isterseniz; size en yakın Müşteri Hizmet Merkezi (MÜHİM) bilgisine ulaşmak için https://www.ckbogazici.com.tr/tr/hizmet-merkezleri tıklayınız.

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler Nelerdir?

Mesken Aboneliği için:

Temel Bilgiler:

 • Hesap veya sayaç numarası
 • Kimlik belgesi (TC kimlik numaralı)
 • DASK No. veya poliçe

Gerekebilecek Diğer Belgeler:

Ev sahipleri için:

 • kimlik belgesi
 • mülkiyet belgesi (tapu, kira sözleşmesi vs.)
 • sayaç veya tesisat numarası (eski bir fatura örneği)

Kiracılar için:

 • ev sahibinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası
 • ev sahibi tüzel kişiyse unvan ve vergi numarası
 • zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi
 • banka hesap bilgileri (IBAN Numarası)
 • Kira kontratı veya tapu (adreste başkasının üzerine mevcut bir abonelik varsa)

Elektrik aboneliği için noter onaylı vekaletnamenin aslı / ıslak imzalı yetki belgesi
(yetkili veya vekil olarak işlem yapılacaksa)

Su (İSKİ) Abonelik İşlemleri

İLK SU ABONELİĞİ

Gerekli Belgeler: 

1) T.C.Kimlik numarası yazılı resmi belge

2)Tapu veya kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)

3) Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise ;  12.10.2004 öncesine ait doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi veya ilgili belediyesinden alınan ve bilgilerin doğruluğu belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli, imzalı sureti.

Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 – 26.07.2008 tarihleri arasında ise; Yapı Ruhsatı

Binanın Yapım Tarihi 26.07.2008’den sonra ise ; Yapı İskân Belgesi, Yapı Kayıt Belgesi

4) 249,90 TL Teminat Bedeli

5) 471 TL  Su İştirak Bedeli

6) 375 TL  Kanal İştirak Bedeli

ABONELİK İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Mevcut su aboneliği bulunan bir konut ya da iş yerinin başka bir kişi tarafından kullanılacak olması durumunda “isim değişikliği” işlemi yapılabilir. Suyu fiilen kullanan kişinin, aboneliği kendi adına alması esastır.  Abonelik isim değişikliği işlemi E-DEVLET , İSKİ E-ŞUBE ve MOBİL İSKİ’ den yapılabilmektedir.

Gerekli Belgeler: 

1) T.C.Kimlik numarası yazılı resmi belge

2) Mal sahibi veya kiracı olduğunu belgelemesi veya yazılı beyan etmesi

3) Sayaca ait eski bir fatura veya sayaç seri numarası

4) Sayacın güncel işareti (m3)

5) 249,90 TL Teminat Bedeli

Doğal Gaz (İGDAŞ) Abonelik İşlemleri

BAĞLANTI ANLAŞMASI  İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

a)  Abone olacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,

b)  Müracaat eden kişi; mülk sahibi ise tapu  fotokopisi, kiracı ise tapu fotokopisine ilave olarak  abone olabileceğine dair mülk sahibinin onay verdiğini gösteren imzalı dilekçe ve kira kontratı fotokopisi.

c)  Binanızda daha önceden doğal gaz bağlantı anlaşması yapılmış ise binanıza ait bağlantı nesnesi veya binadaki herhangi bir tüketim noktası numarası,

talep edilir,

 Vekâlet ile yapılacak işlemlerde vekâletnamelerde, İGDAŞ ve/veya doğal gaz ifadesi geçmelidir.

Yabancı Uyruklu Müşteriler için ilave olarak;

 • İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen kimliğin beyanı,
  veya
 • Tapu sahibi yabancı müşteriler, göç idaresinden belge almadan mülk sahibi olmuş ve vergi numaraları yok ise Potansiyel Vergi Numarası alarak işlemleri yapılır.

​* İstisnai haller kapsamındaki yabancılardan hüviyet varakası beyanı ve fotokopisi, talep edilir.

Sokağınızdan doğal gaz hattı geçiyorsa;

Bağlantı anlaşması işleminizi, İGDAŞ internet sitesinden online işlemler linkini tıklayarak, İGDAŞ Hizmet Binalarında bulunan Müşteri Hizmetleri Şefliklerine başvurarak veya https://internetsubesi.igdas.istanbul linki üzerinden gerekli evrakı yükleyerek ALO 153 Çağrı Merkezi aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz. Binanızda doğal gaz servis kutusu yoksa İGDAŞ yasal süre içerisinde servis kutusu bağlantısını yapacaktır. 

Online bağlantı anlaşması yapmak için tıklayınız!
Ayrıca İGDAŞ Mobil Uygulaması ile de bağlantı anlaşması yapabilirsiniz.

Sokağınızda doğal gaz hattı yoksa;

Doğal gaz hat talepleriniz için aşağıda ilçenizin bağlı olduğu İGDAŞ Müşteri Hizmetleri Şeflikleri’ndeki ilgili birimler ile görüşerek bağlantı anlaşması işlemlerinizi başlatabilirsiniz.