Hisseli Konut Tapusu Bölünür mü? Nasıl Paylaştırılır?

Konutların hisseli tapuya sahip olması o konuttan mülkiyet sahiplerinin nasıl yararlanacağı konusunda anlaşmazlıklar çıkarabiliyor. Hisseli konut tapusu hangi şekillerde bölünebilir?

Hisseli tapuya sahip konutlar çoğu zaman sorun teşkil edebiliyor. Bu konutlar genellikle miras yoluyla hisseli hale geliyorlar. Böylece mülkiyet hakkı bölünüyor. Konutların ne şekilde kullanılacağı ise başlı başına sorun oluyor. Hissedarların hepsi aynı fikirde buluşamayabiliyorlar. Bu durumda da hisseli konut tapusunun nasıl bölünebileceği konusu gündeme gelebiliyor. Hisseli konut tapusunun bölünmesinin yolları araştırılıyor. 

HİSSELİ KONUT TAPUSU BÖLÜNÜR MÜ?

Hisseli konut tapusunun bölünmesi teknik olarak mümkün olsa da bu çok uzun bir süreç tutabilmektedir. Konutların tek tapusu bulunmaktadır. Bu tapular da projeye göre verilmektedir. Projelerde her bağımsız bölüm için bir tapu veriliyor. Hisseli tapuya sahip bir konutun bölünebilmesi için o konuttan iki veya daha fazla bağımsız bölüm meydana getirmek gerekir. Dubleks konutlar için bu mümkün olabilmektedir. Bunun için de yapılacak bölünmenin projeye uygun olması ve bunun resmi makamlarca onaylanması gerekir. Bu da çok uzun bir süreç ve zahmet gerektirmektedir. Dolayısıyla hisseli konutlarda tapu bölünmesi yerine ortaklık sonlandırılması çok daha yaygın bit yöntemdir. 

HİSSELİ KONUTLARDA ORTAKLIK NASIL SONLANDIRILIR?

Hisseli konutlarda ortaklığın sonlandırılması belirli koşullara bağlıdır. Öncelikle tüm hisse sahiplerinin anlaşarak bir hissedara veya üçüncü bir kişiye hisselerini devretmeleri gerekmektedir. Bu da pek kolay bir anlaşma yolu değildir. Genellikle pazarlıklarda anlaşılamamakta ve süreç mahkemeye taşınmaktadır. Mahkemede açılan ortalığın giderilmesi davasında farklı yöntemler uygulanabilir. Bir fiyat belirlenerek hissedarlardan birisinin bu bedeli ödemesi yolu tercih edilebilir.

Bu yolla anlaşma sağlanamazsa o zaman mahkeme icra yoluyla konutun satışını yapar ve elde edilen geliri hisse paylarına göre paylaştırır. Bu yol uygulanırsa genelde tapu sahipleri zararlı çıkarlar ve düşük bedellerle karşılaşabilirler.